top of page
05871811-DBDC-4D16-B0D2-57E6FF1E6D6E.JPG

DE KOEPEL 
BREDA

BREDA - In samenwerking met gemeente Breda hebben we in korte tijd de Koepel omgebouwd als opvanglocatie voor vluchtelingen uit Oekraïne. Er zijn in totaal 370 plekken. Vanaf 14 maart namen de eerste vluchtelingen hun intrek. Samen met vrijwilligers in en rond Breda hebben we in deze periode de cellen van de oude Koepelgevangenis omgetoverd tot een fijn, schoon thuis.

 

Acties

De oorlog in Oekraïne leidt ertoe dat veel mensen in actie komen om de slachtoffers te helpen. Zowel nationaal, als heel lokaal. Om Bredase hulp en acties in kaart te brengen, is de website www.breda.nl/oekraine gelanceerd. Daar is te lezen wat inwoners kunnen doen als zij hulp willen aanbieden, onderdak beschikbaar hebben of geld willen doneren. Maar ook als zij een idee hebben of hulp willen bieden, maar niet precies weten hoe, kunnen zij een formulier invullen op deze website. De gemeente bekijkt vervolgens of hierbij ondersteund kan worden of een verbinding met een organisatie of instelling gemaakt kan worden.

 

Onzekere periode

Op dit moment wordt had gewerkt aan verschillende vormen van hulp en opvang. Wat de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor Nederland en Breda zijn, is niet duidelijk. “Als gemeente bereiden we ons zo goed mogelijk voor op mogelijke ontwikkelingen. Komende weken zal meer duidelijk worden over aantallen en over de manier waarop mensen uit Oekraïne bij ons komen of geregistreerd moeten worden. Op www.breda.nl/oekraine leest u de meest actuele informatie.”

FA85FBDD-A3EA-4B38-8424-E3F6214EC22F.JPG

De Koepel Breda creëert samen met een aantal andere partners een doelmatige, duurzame en veilige omgeving. We bieden daarbij een maatschappelijke meerwaarde, bijvoorbeeld op het gebied van (arbeids)participatie, lokale investeringen en huisvesting.

7706AF6D-BA4E-44D9-A186-0323C4A698FC.JPG
bottom of page